Digital markedsføring
Filterbobler og ekkokamre – en demokratisk trussel?

Filterbobler og ekkokamre – en demokratisk trussel?

I dette innlegget vil jeg forklare konsekvensene av filterbobler og ekkokamre, og hvilken trussel de kan og vil utgjøre for demokratiet. Men først vil jeg fortelle litt om hva filterbobler og ekkokamre egentlig er.

Filterbobler

En filterboble er en systematisk og individuelt tilpasset avgrensning av informasjon på internett. Det vil si at enkeltbrukere kan oppleve stagnasjon i form av hva de ser eller blir «utsatt for». 

Filterbobler oppstår ved at en algoritme sorterer ut informasjonen vi søker etter, basert på informasjon om brukeren. Dette resulterer dermed i at vi som enkeltbrukere får bekreftelse på egne synspunkt og stenges ute fra informasjon vi ikke samsvarer med. 

Enkelt forklart vil dette si at dersom ti ulike personer søker opp «covid19» eller «Donald Trump» vil vi mest sannsynlig få helt ulike svar. De som klikker seg innpå konspirasjonsteorier om koronavaksinen vil mest sannsynlig ikke eksponeres mye for det gode vaksinen gjør og omvendt. Dette skjer fordi det er samlet mengder med data om deg og dine søk, og ut ifra disse dataene får man nesten en skreddersydd virtuell virkelighet. 

Ekkokammer

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse av en situasjon hvor informasjon, oppfatninger og ideer forsterkes gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe. 

Inne i et ekkokammer ser man gjerne bort fra meninger og fakta som ikke samsvarer med gruppen, og det blir dermed lite plass for motstridende synspunkter. Nettopp på grunn av dette forsterkes troen på oppfatningene som eksiterer i et ekkokammer. 

Ekkokamre er skapt av oss mennesker og dermed litt annerledes enn filterbobler. Dette er nemlig noe man selv velger å «havne i» fordi vi ofte oppsøker mennesker vi kan assosiere oss med, både i form av meninger og interesser. Dette kan føre til at ulike grupper mennesker ikke blir utfordret på meningene sine og kan gi en veldig forenklet virkelighetsoppfatning. 

Konsekvenser 

Det kan føre med seg store konsekvenser av å havne i en filterboble eller et i ekkokammer. Dersom man kun eksponeres for informasjon som bekrefter det man allerede vet, kan man miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger. I Norge har vi et demokratisk prinsipp som sier noe om at meninger blir bedre av å brytes mot hverandre. Dette vil svekkes dersom vi kun eksponeres for egne meninger og kan være svært negativt. 

Utfordring for demokratiet

Via Aftenposten leste jeg en artikkel hvor de opplyste om en ny studie gjennomført av forskere ved Aalto-universitetet. Studien viste at digitale ekkokamre er reelle og at Twitterbrukere i stor grad kun eksponeres for politiske ytringer de er enige i. Dette blir en skjeveksponering og forskning har også vist at dette utfordrer demokratiet. 

Disse digitale boblene er skadelige fordi at de deler oss opp i grupper ved at de forsterker våre motsetninger. 

Tanker 

Den veldig aktuelle saken om koronavaksinen synes jeg er ganske interessant, og etter å ha blitt bedre kjent med filterbobler og ekkokamre kan jeg ikke la være og tenke på at dette MÅ ha en påvirkning på hvor store forskjeller det faktisk er. I dagens samfunn er det nesten blitt to ulike grupper mennesker som da er vaksinemotstandere / konspirasjonsteoretikere og de som stoler på forskerne. 

Nå er ikke jeg noe ekspert på verken forskning eller vaksiner, men jeg er i en læringsprosess som omhandler digitalteknologi og derfor tror jeg at det har utviklet seg så sterke meninger nettopp på grunn av disse digitale boblene. Hadde dette skjedd for 100 år siden hadde kanskje en mye større del av befolkningen tatt vaksinen, fordi de ikke ble eksponert for det vi gjør i dag. Søker du opp «koronavaksinen og bivirkninger» så er det mest sannsynlig det du blir eksponert for daglig i lang tid fremover. Og det er dette som gjør at filterbobler og ekkokamre kan skape såpass store konsekvenser innad i samfunnet. 

Jeg synes vi burde bli bedre belært på filterbobler og ekkokamre som samfunn. Kanskje det vil gjøre at man går innpå selve nyhetskanalen istedenfor og eksponeres for de nyhetene man vanligvis trykker innpå på Facebook. 

Dette er egentlig et veldig spennende tema og grunnen til at jeg trekker inn koronavaksinen som eksempel er fordi det er en situasjon vi står i som samfunn akkurat nå. Hva tenker du egentlig angående filterbobler og denne situasjonen? Tror du det har påvirkning på samfunnet i fremtiden og tror du det hadde vært flere som tok vaksinen om vi ikke ble utsatt for disse filterboblene? 

Kommenter gjerne! 

Litteraturliste: 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfe

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://snl.no/filterboble

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *